piatok 15. apríla 2011

Čo je koučing?

Slovo, s ktorým sa stretávame čoraz častejšie. Slovo, za ktorým sa skrýva niečo veľmi konkrétne, no napriek tomu by sa mohlo zdať, že ho zahaľujú mýty. Stretol som veľa ľudí, ktorí jednoznačne tvrdili, že vedia čo je koučing, niektorí ho aj vyskúšali. Keď sme sa začali rozprávať o priebehu ich koučingu, bolo jasné, že išlo skôr o akýsi osobný tréning, odovzdávanie životných skúseností, dobrých rád do života a pod.

Ako zistiť, či ide o koučing, alebo o inú formu vzdelávania?
Koučing si kladie za úlohu vzdelávať koučovaného úplne individuálne tak, že koučovaný (a iba on) je zdrojom učenia sa.

Načo je teda kouč?
Ak o svojom ďalšom rozvoji rozmýšľame sami, veľmi ťažko opúšťame zabehané chodníčky. Kouč nám pomáha svojimi otázkami (často provokatívnymi) nájsť nové chodníčky na ceste životom pričom mnohokrát objavíme aj významné skratky ku svojim vytúženým životným cieľom.

Čo je teda koučing?
Je to forma individuálneho alebo skupinového vzdelávania, kde zdrojom učenia sa je koučovaný, alebo koučovaná skupina. Koučovanie je zamerané na dosiahnutie vopred určeného cieľa, ktoré si určí koučovaný, pričom mu kouč pomáha nájsť jeho skutočné, hlboké a zmysluplné ciele, ktoré by použitím zabehaných chodníkov boli veľmi ťažko dosiahnuteľné. Kouč pritom motivuje, vyzdvihuje dielčie úspechy, pozitívnou spätnou väzbou a využitím znalostí o fungovaní ľudskej psychiky pomáha koučovanému na jeho ceste za cieľom. Výsledkom je dosiahnutie cieľa, ktorý bol pred koučingom iba vzdialeným snom a ktorý sa mnohokrát zdal prakticky nedosiahnuteľný.